Gravetillatelse kommunal vei

Innhold

Skien kommune har en gravemeldingstjeneste og web-basert elektronisk behandling av gravesøknader. Geomatikk AS leverer denne landsdekkende tjenesten for gravemelding og kabelpåvisning, hvor du enkelt kan søke om gravetillatelse eller få informasjon om kabler og ledninger i et område.

Gravemeldingstjenesten Geomatikk har telefonnummer 09146 og faksnummer 80 08 01 46. 

Målgrupper

Alle som skal grave:

  • i kommunale veier og kommunal veigrunn
  • nær eller inntil kommunal vei i uregulert område
  • på grøntarealer og i og langs kommunale veier
  • i parker og friområder som forvaltes av kommunen

Retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder

Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner har felles retningslinjer for graving i kommunale veier, parker og friområder. Les retningslinjene.

Kontakt

  • Kommunalteknikk - forvaltning Kongensgate 31
    • Telefon: 35581000
Til toppen