Legge kabel

Innhold

Skien kommune benytter KGrav som søknadsportal for søknader om å legge infrastruktur i kommunal grunn.

KGrav benyttes av infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter for å sikre koordinering mellom de forskjellige kabeleierne. Koordinering av planer gjelder for gravearbeider som har en utstrekning på mer enn 40 meter eller som krysser en offentlig vei. 

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av veimyndigheten i Skien kommune. Gjelder arbeidet strekninger kortere enn 40 meter, er planen unntatt videre koordinering og behandles for direkte godkjenning av Skien kommune. Hvis planen er på en strekning på 40 meter eller mer, vil den bli lagt ut på høring slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller gi bemerkning til planen.

For å ta i bruk KGrav må du bestille brukertilgang. Bestillingsskjema for KGrav 

Dersom du allerede har brukertilgang i en annen kommune, må du bestille utvidelse av brukertilgangen.

Aktører som ikke er ledningseiere, kan  ta kontakt med Geomatikk for å legge inn planer i KGrav, telefon 91 50 91 46.

Aktuelle lover

Lov om kulturminner
Plan og bygningsloven
Vegloven

Til toppen