Sperre fortau ved vedlikehold av bygning

Innhold

Dersom det er nødvendig å sperre av et fortau helt eller delvis i forbindelse med byggearbeid, maling eller lignende, må du innhente tillatelse fra Telemark politidistrikt før du søker i Geomatikk.

Alle som skal arbeide på og ved vei må arbeidsvarslingskurs 1.

Forskrifter

Politivedtektene i Skien

Vegvesenets håndbøker for arbeidsvarsling

Kapittel 14 i skiltforskriften

Søknadsprosess

Alle søknader sendes via Geomatikks nettside ledningsportalen.no

Der må du som søker opprette en bruker. Når dette er gjort, velger du offentlige søknader og deretter arbeidstillatelse/arbeidsvarsling.

Hvis du skal stenge fortauet, må det utarbeides en skiltplan. Søker må ha arbeidsvarslingskurs 2 for å stå ansvarlig for skiltplanen, og det må innhentes tillatelse fra politiet. Det er kun politiet som kan gi tillatelse til å sperre fortau.

Søknadsfristen er minimum 1 uke før du planlegger å starte arbeidet.

Kontakt

  • Kommunalteknikk - drift veg, park og parkering Kongensgate 31
    • Telefon: 35 58 10 00
Til toppen