Piggtråd

Innhold

Det er forbudt å bruke piggtråd til å gjerde inn husdyr. Dette er regulert av Lov om dyrevelferd.§15. Loven forbyr bruk av piggtråd i gjerder for å regulere dyrs ferdsel. Mattilsynet forvalter loven.

Kommunen fører tilsyn til Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd som gjerdingsmateriale i Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Det er forbudt å sette opp nytt piggtrådgjerde og eksisterende piggtråd skal fjernes.

Tips om arealer og eiendommer hvor det fortsatt ligger gammel piggtråd meldes til landbrukskontoret.

Kontakt

  • Teresa Dalen
Til toppen