Tilskudd til tidligpensjon

Innhold

Jordbruker som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få enbrukerpensjon.

Bruker som har fylt 62 år kan sammen med ektefelle/samboer som har fylt 57 år få tobrukerpensjon.

Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra jordbruksforetaket og annen inntekt. Landbrukseiendom må være overdratt til ny eier, og ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Søknadsskjema og mer informasjon er tilgjengelig på nettsiden til Landbruksdirektoratet 

Søknaden leverer du på papir til landbrukskontoret som videresender til statsforvalteren for avgjørelse.

Ordningen med tidligpensjon skal lette generasjonsovergang i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk, gartneri og skogbruk.

Dokumentasjon du må legge ved søknaden for å vise at vilkårene er oppfylt:

  • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden.
  • Kopi av tinglyst skjøte om at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen.
  • Skattekort.

Kontakt

  • Signe Ulse Narvestad
Til toppen