Fremtidens Skien

Innhold

Skien kommunes samfunnsplan 2022 - 2034 har tre satsingsområder.

De tre satsingsområdene er:

  • inkluderende kommune
  • attraktiv kommune
  • grønn kommune

Skien kommunes samfunnsplan 2022 - 2034

Skien kommune arbeider sammen med ulike samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum. Satsingen startet i 2011 og innspill fra workshop, kartlegginger, analyser, samtaler, møter og høring dannet grunnlaget for Handlingsprogram for Skien 2020 som ble vedtatt i bystyret i juni 2013 og revidert i 2017.  

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i byen. Samarbeid er viktig for å lykkes. 

Les mer om Skien 2020
Se hvilke prosjekter som er planlagt og gjennomført i Skien sentrum 

Til toppen