Skiens historie

Innhold

Skien har vært en kaupang (handelssted) siden vikingtiden og regnes som en av Norges eldste byer.

Særlig var brynesteinene fra Eidsborg en viktig handelsvare for Skien. 

Nonneklosteret på Gimsøy ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk og varer, mange fra det store utland. På Klosterøya oppsto det etter hvert et marked så stort at skiensborgerne måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier som første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson. Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles i Skien.

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien (2022)

In love with Skien (2023)

Du kan lese mer om Skiens historie, geologi og biologi på www.skiensatlas.org

Til toppen