Laksefiske i byen og fiskekort

Innhold

I Skien kan du fiske både i og utenfor sentrum. Husk å kjøpe fiskekort.

Skien sentrum har to vannspeil med Bryggevannet og Hjellevannet og Skien sluse binder de to sammen. Flere fiskearter svømmer fra saltvannet i Bryggevannet til ferskvannet i Hjellevannet og Norsjø. Laks er en av disse artene, og hvert år prøver ivrige laksefiskere fiskelykken fra 1. juni til 31. august. Se nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder for laksefiske i sentrum.

NB! Fra 24. juni 2024 er det stengt for laksefiske i Skienselva fra Porsgrunn til Skotfoss. Årsaken er lave fangsttall av laks i de første ukene av sesongen. Forbudet gjelder inntil videre, og det vil bli gjort løpende evalueringer basert på oppgangstall i fisketrappene i Klosterfossen og Mølla. Alle fiskeplasser og båtutslipp er skiltet med «fisking forbudt». 

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien og det er flere gode fiskeplasser, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Les mer om fiske i Skien og hvor du kjøper fiskekort.

Til toppen