Psykisk helseteam

Innhold

Hvis du har psykiske helseutfordringer og trenger tett oppfølging, kan du søke om oppfølging fra psykisk helseteam.

Tilbudet du får avhenger av hva du trenger og hva som skal til for at du kan få det bedre. 

Står du i en akutt krise eller har alvorlige psykiske lidelser, må du kontakte legevakt på tlf. 166 117 eller fastlegen for videre oppfølging og henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Om tilbudet

Strever du med å håndtere hverdagen på grunn av psykiske helseutfordringer? Er du, eller har du vært, i et behandlingsforløp og opplever at du trenger noe mer eller noe annet? Har du et ønske om endring i livet ditt, og vil oppleve mer livsglede i hverdagen? 

Vårt tilbud består av:

 • Samtaler om motivasjon og endring med utgangspunkt i dine ressurser og mestringsstrategier
 • Oppfølging i å danne nettverk, øke sosial kompetanse og etablere meningsfulle aktiviteter
 • Oppfølging i hverdagsmestring som eksempelvis å etablere struktur, ivareta kosthold, aktivitet og hvile
 • Veiledning i å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
 • Koordinering av ansvarsgruppe og individuell plan
 • Oppfølging i å finne utdanning eller jobb i samarbeid med jobbspesialist fra NAV (IPS)
 • Livsmestringsgruppe
 • Kroppsbevissthetsgruppe

Slik søker du

Du søker om oppfølging av Psykisk helseteam ved hjelp av søknad om helse- og omsorgstjenester. Trykk på knappene under for å lese mer om hvordan du søker. Der finner du også søknadsskjemaet.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Kontakt

 • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
 • Psykisk helse og livsmestring
  • Telefon: 46 94 00 65
Til toppen