Fradrag for faste boutgifter ved innleggelse i institusjon

Innhold

Hvis du har vært innlagt i helse- og omsorgstjenestens institusjoner, kan du søke om fradrag for boutgifter i en overgangsfase.

Det gjelder for korttidsopphold over 60 døgn eller langtidsopphold. 

Du må ha under 1 G i bankinnskudd for å søke om fradraget.

Du kan søke om fradrag for nødvendige faste utgifter som husleie, forsikring, strøm, kommunale gebyrer, TV-lisens og fasttelefoni. Du kan få dekke utgiftene i inntil seks måneder.

Trykk på knappen under for å komme til manuelt søknadsskjema for utskrift.

Søknad om fradrag for faste boutgifter ved institusjonsopphold
Til toppen