Ivaretar sikkerhet på lekeplasser

Innhold

I Skien er det mange lekeplasser og Skien kommune gjennomfører visuell kontroll av lekeplasser hvert kvartal.

I tillegg skal alle lekeplasser vurderes av en uavhengig tredjepart hvert år. 

Lekeplasser på kommunal grunn som er regulert til lek, er offentlige og blir driftet og vedlikeholdt av kommunen. Det vil si at kun områder som er regulert til «Lek på kommunal grunn»  vil bli driftet av kommunen fra nå av. Lekeplasser som er regulert til «Felles lek på kommunal grunn», vil ikke lenger bli driftet av Skien kommune. 

Noen lekeplasser er regulert til felles lek og ligger i tilknytning til boligområder. I utgangspunktet er det de som bor i området som har ansvaret for vedlikehold av disse, men i noen tilfeller er ikke det definert tydelig. Spesielt hvis lekeområdet er på kommunal grunn i boligområdet. Skien kommune ønsker å rydde opp i dette slik at det kommer klart fram hvem som har ansvar for lekeområdene. 

Fjerner noen lekeplasser

Skien kommune kartlegger alle lekeplassene og fjerner apparater der hvor sikkerheten ikke er ivaretatt. Vi har eller kommer til å fjerne lekeapparater i disse områdene som er regulert til felles lek på kommunal grunn:

  • Lille Einaren ved nummer 45
  • Vestre Einaren ved nummer 57
  • Tyristien ved nummer 5A og B
  • Tiedemannsjordet ved nummer 12
  • Tyristien ved nummer 21
  • Stigeråsen ved nummer 22
  • Borgetun ved nummer 35

I tillegg vil alle lekeplasser som er regulert til Felles lek bli vurdert revet fortløpende. 

På områder hvor det har vært lekeplasser, vil Skien kommune forvalte vegetasjonen, men ikke klippe gresset. Hvis naboer ønsker å gjøre et slikt vedlikehold, kan de ta kontakt med kommunen.

Oppretter kvartalslekeplasser

Flere steder vil vi etablere nye større kvartalslekeplasser. De to første kommer her: 

  • Skogligvegen ved nummer 34 – 32.
  • Heikleivvegen ved nummer 19

Alle kan bruke lekeplasser på skoler og barnehager på ettermiddager og kvelder.

Til toppen