Jublet for tilgjengelighetspris

Innhold

Bakken Nærmiljøsenter og IF Skiens Grane er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2023. Tirsdag var det full jubel utenfor klubbhuset.

- Dette er som dynamitt på bålet for oss. Slik oppmerksomhet gir oss masse motivasjon til å stå på enda mer for nærmiljøet vårt, sa en strålende fornøyd Tarjei Dale, som er daglig leder for Bakken Nærmiljøsenter.

Sammen med ansatte og frivillige tok han imot ordfører Jørn Inge Næss, leder Ragnar Grøsfjeld og representanter fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne utenfor Skien Granes klubbbus tirsdag ettermiddag.

- Dere har bygget en flott rampe slik at alle kan få komme inn og delta på aktivitetene deres, og dere oppfyller alle kravene til Tilgjengelighetsprisen - samtidig bidrar dere med så utrolig mye mer for alle i nærmiljøet deres. Dette er veldig fortjent, uttrykte ordføreren, og fikk full støtte fra Grøsfjeld.

- Vi fikk mange gode forslag til kandidater denne gangen. Likevel var det et enstemmig råd som kåret årets vinner. Vi gratulerer så mye.

Utdeling av Tilgjengelighetsprisen 2023
Bakken Nærmiljøsenter og IF Skiens Grane er en enstemmig vinner av Tilgjengelighetsprisen 2023.

Om prisen

Tilgjengelighetsprisen skal være en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Skien kommune.

Meningen med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for og å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming. Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Skien kommune (tilgjengelighet til bygninger, informasjon, kultur, friluftsliv, idrett, arbeid, nærmiljø, restauranter, kafeer etc.).

Tilgjengelighetsprisen 2023 er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Rådet for mennesker med nedsatt funksjon har fungert som godkjennende jury.

Begrunnelse for tildeling er arbeidet som gjøres for at alle typer funksjonsnedsettelser er velkomne. Vinneren oppfyller følgende kriterier i tilgjengelighetsprisens statutter:

  • Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode.
  • Kvaliteten av tiltaket er god.
  • Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta funksjonshemmedes
    interesser og behov.
  • Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.
  • Kandidaten har tatt personer med funksjonsnedsettelse på alvor som brukergruppe/kundegruppe.
  • Personer med funksjonsnedsettelse har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket (brukermedvirkning).
  • Tiltaket viser at bedre tilgjengelighet handler mer om omtanke og holdninger enn kostnader.
  • Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.

Vi gratulerer Bakken Nærmiljøsenter og IF Skiens Grane som vinner av Skien kommunes Tilgjengelighetspris 2023.

Til toppen