Bli fritidskontakt/støttekontakt

Innhold

Vi har behov for flere fritidskontakter.

Vi har behov for flere fritidskontakter i alderen 20-65 år med varierende interesser som å gå tur, kino, konserter, teater, fotball, trening, fiske, sykling, data mm.

Som fritidskontakt hjelper du barn/ungdom/voksne som trenger bistand for å delta på kultur- og fritidsaktiviteter på grunn av ulike fysiske og/eller psykiske utfordringer.

Søknadsskjema ordinær fritidskontakt Søknadsskjema fritidskontakt med kompetanse

Du som vil bli fritidskontakt

Vi stiller ingen krav til utdanning eller arbeidserfaring, men:
 - du må være interessert i mennesker
 - du må være pålitelig og ansvarsbevisst
 - du må snakke godt norsk
 - du må binde deg til en avtale for minimum ett år av gangen
 - du må ha plettfri vandel (krav om å levere politiattest)
 - det er en fordel å ha førerkort og disponere bil

Ansettelsesforhold

Fritidskontakter blir ikke ansatt i Skien kommune, men får en oppdragsavtale og godtgjøring for et gitt antall timer, utlegg og kilometer pr. måned. Oppdragene er av varierende størrelse fra 6-20 timer i måneden og kan kombineres med full stilling i kommunen. Det er fullt mulig å ha flere oppdrag samtidig.

Treffene kan foregå på dagtid, ettermiddag/kveld og noen ønsker også tjenesten i helger. Hvordan timene disponeres i løpet av en uke, avtales mellom tjenestemottager og fritidskontakt. Timelister og kjøregodtgjørelse (utlegg) sendes inn elektronisk. Det er derfor en fordel å inneha noe datakunnskap.

Fritidsenheten/Tilrettelagt fritid administrerer tjenesten i Skien kommune og vil gi opplæring, veiledning og oppfølging. Vi tilbyr førstehjelpskurs, og arrangerer årlig en felles samling for fritidskontakter.

Kontakt

  • Tonje Johansen
Til toppen