Tilrettelagt fritid har ansvar for rekruttering og oppfølging av fritidskontakter og flere ulike aktivitetstilbud rettet mot barn, ungdom og voksne med vedtak om en tilrettelagt fritid.

Til toppen