Ønsker du fritidskontakt?

Innhold

Det er Tjenestekontoret i helse og velferd som behandler søknader om tildeling av fritidstjeneste.

Fritidsenheten er utfører av tjenesten. 

Til toppen