Vi tilbyr trygge møtesteder for ungdom, der ungdommene kan være med og styre aktivitetene. Vi har grupper, fritidsklubber, etter skoletilbud, turer, hallaktivitet og mye mer. De voksne som jobber på våre tilbud er fagpersoner som er vant til å omgås ungdom. Målgruppen er barn og unge fra 5. trinn til 20 år. Aldersgrensen varierer ved de ulike tilbudene. Team Fritid sine tilbud er åpent for alle ungdom, uansett. Alle våre tilbud er selvfølgelig rusfrie

Til toppen