Om Team fritid

Innhold

Hva gjør vi

Vi tilbyr trygge møtesteder for ungdom, der de kan være med på/styre aktivitetene. Vi har grupper, fritidsklubber, etter skoletilbud, turer, hallaktivitet, digital fritidsklubb, og mye mer. De voksne som jobber på våre tilbud er fagpersoner som jobber i forebyggende feltet med ungdom, og er vant til å omgås ungdom. Alt er i regi av Fritidsenheten i Skien kommune.

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge fra 5. trinn til 20 år. Aldersgrensen varierer ved de ulike tilbudene.
Fritidsenhetens tilbud er åpent for alle ungdom og er inkluderende arenaer, uansett bakgrunn, bydel, funksjonsnivå, osv. Vi tilbyr sporadisk aktiviteter for andre aldersgrupper.

Rusfrie-aktiviteter

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil ikke få tilgang til tilbudene/aktivitetene og foresatte blir kontaktet. Ungdom skal få utfolde seg, men vi setter grenser og er tydelige på tillatt oppførsel i våre lokaler og på våre arrangementer.

Kontakt

  • Frederik Lervåg
Til toppen