Utleie av Spriten kunsthall

Innhold

I 2007 ble Spriten atelierfellesskap etablert i den gamle Spritfabrikken på Klosterøya i Skien, som er tilknyttet Skien kommunes satsing "Kunstnerbyen Skien". Skien kommune leier i alt 1.100 m2, i hovedsak i byggets nedre del. Det er i alt 11 atelieer i huset som fremleies til profesjonelle kunstnere. Atelieene varierer i størrelse, i hovedsak fra 30 til 60 kvadratmeter.

I 2012 åpnet Spriten Kunsthall etter en periode med rehabilitering og rommer nå et tverrkunstnerisk produksjonsrom, digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for å drive aktivt, utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling overfor en bred, sammensatt målgruppe. I tillegg til å være et produksjonslokale, huser også Spriten Kunsthall utstillinger, teater- og filmvisninger, konserter, foredrag med mer.

I tillegg til atelieer består Spriten Kunsthall av følgende utleiearealer:
Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca. 10 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.
Digitallab/studierom: 50 m2 i 2. etg. utstyrt med digitalt produksjonsverktøy (plotter, skanner, PC med creative suite). Her kan du også leie arbeidsplass for kortere eller lengre perioder.
Messanin: 85 m2 areal i 2. etg.- åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca. 6 m.

Det leies ikke ut til bursdager, brylluper og lignende.

Mer informasjon om Spriten kunsthall finner du på www.spriten.no

For ytterligere informasjon om øvrige vilkår, vennligst kontakt Kulturkontoret ved Tom-Erik Lønnerød, telefon 906 09 571
e-post: tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no

Til toppen