Barnevernvakten - når det haster

Innhold

Akutte situasjoner på kveld og i helger.

På dagtid kan du kontakte barnevernet på telefon 35 58 10 00.

Opplever du en akutt situasjon utenom vanlig arbeidstid som ikke kan vente, kan du kontakte Barnevernvakta i Telemark.  Dette er en interkommunal barnevakt som avhjelper inntil det ordinære hjelpeapparatet kan overta.
De har åpningstider hver dag kl. 16.00 - 08.00 og hele døgnet i helger og høytider.
Barnevernvakten har telefon 90 05 33 04.

Bilde av voksen og barn
Til toppen