Rekruttering av fosterhjem og besøkshjem

Innhold

Kan du hjelpe barn som trenger et trygt hjem?

Det er mange barn som trenger et besøkshjem eller et fosterhjem. Noen ganger er det også til god hjelp for barn å ha en støttekontakt.

Bilde av barn og voksen

Til dette trengs engasjerte familier eller ungdom som kan bruke noe tid på å hjelpe andres barn. Det gis noe lønn for dette arbeidet, og det gis dekning av noen av utgiftene man har når man er sammen med barnet. Vi har også behov for tilsynspersoner som kan følge opp barn som bor i fosterhjem fire ganger i året.

Her finner du mer informasjon om å bli fosterhjem og om å bli fosterhjem for barn/unge du kjenner fra egen slekt eller nettverk.

Ta kontakt med barneverntjenesten om du ønsker å tilby deg å hjelpe barn og familier som besøkshjem, tilsynsperson eller støttekontakt.

Til toppen