Reguleringsplaner

Innhold

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan.

Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for å gjennomføre tiltak og utbygging. 

Det kan utarbeides to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering benyttes der det er behov for å avklare arealbruken i et område. Områdereguleringer er det bare kommunen som kan fremme, men kan utarbeides av private på vegne av kommunen.
  • Detaljregulering benyttes for mindre områder og blant annet ved utbyggingsprosjekter. Fremmes vanligvis av private aktører.

Reguleringsplanene suppleres med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der hvor tilsvarende tema ikke er behandlet i reguleringsplanene.

Kommuneplanens bestemmelser om Uterom for bolig (pkt. 26) gjelder foran reguleringsplanene.

Bestemmelser for forretning (pkt. 29) gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før 01.07.2008.

Se hvilke planer som er på høring.

Til toppen