Kunngjøringer

Innhold

Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn Uttalefrist

Varsel om igangsetting - Ny kommunedelplan for sentrum

16.06.2023

Varsel om oppstart av planarbeid - Tømmerkaia

05.06.2023

Andre planer 

Plannavn Uttalefrist
Ingen planer for øyeblikket.  


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak Innspillfrist
Frogner ring - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  

Planer, planprogram, forskrifter, søknader som er på høring og offentlig ettersyn

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Arealplaner

Plannavn Høringsfrist
Detaljreguleringsplan gbnr. 300/5353 - Hauges gate 27 15.05.2023
Endring av detaljregulering for gbnr 1/11 – datasenter på Gromstul 19.05.2023
Detaljregulering for Bedriftsvegen 10 29.05.2023
Detaljregulering for gbnr. 56/2 m. fl. - Nordre Limi 07.06.2023
Detaljregulering for gbnr 2/9 m.fl - Gulsetlia 9 og 5 - 1. gangsbehandling 10.06.2023
   

Andre planer

Plannavn Høringsfrist
   

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter Høringsfrist

Ingen planer for øyeblikket.

 


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Nye vegnavn på Åfoss 15.05.2023

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn Klagefrist
Detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl Fløtninga 8 20.05.2023
Detaljregulering for gbnr. 54/32 Bjørkelund, Tufte 10.06.2023
Kommuneplanens arealdel 2023-2035  


Andre planer

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Politiske møter og lokalutvalgsmøter

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Til toppen