Bedriftsvegen 10 - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen fastslår hvem som har ansvar for å gjennomføre og finansiere offentlig infrastruktur. Klikk på kartet for å kunne hente ytterligere kartinformasjon for området.

Skien kommune starter opp forhandlinger med Nilsen bygg AS om utbyggingsavtale for Bedriftsvegen 10, planID 2021006. 

Informasjon om reguleringsplanen er tilgjengelig i sak 2023/48953

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Har du innspill til forhandlingene, kan di sende dem skriftlig til:

Merk henvendelsen med saksnummer: 24/615

Les mer om utbyggingsavtaler i Skien kommune.

Kart som viser avtaleområde i Bedriftsvegen 10.
Kartet viser avtaleområdet.

Kontakt

  • Knut M. Amlie, utbyggingsansvarlig
Til toppen