Eiendomsskattetakst på bolig- og fritidseiendommer og ubebygde tomter

Innhold

Inkludert her er rekkehus, flerbruksboliger, seksjonerte leiligheter og borettslagsleiligheter.

Taksten som er utstedt på eiendommen gjelder i 10 år. Takstene skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg jfr. eiendomsskattelovens §8 – A2.

Taksten bygges opp ved å multiplisere totalt bruksareal med pris per kvadratmeter og plusse på tomt. Summen man får kalles sjablontakst (totalt bruksareal x pris pr kvadratmeter + tomt = sjablontakst). Sjablontaksten blir justert for etasje, sone, og skjønnsmessigvurdering av eiendommen. Omsetning for sammenlignbare eiendommer er til hjelp ved fastsettelsen av taksten.

I den skjønnsmessige vurderingen av eiendommen ligger funksjonalitet, alder, tilstand, størrelse arealer, innlagt strøm, - vann og - avløp, adkomst, støy, utsikt, solforhold og beliggenhet.

Fritidsboliger og hytter takseres etter samme metode som eneboliger, men etter egne kvadratmeterpriser. Seterhus, koier og andre bygninger som benyttes som fritidsbolig og hytte, takseres som dette.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil Skien kommunes vedtatte arealplan og reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen.

Til toppen