Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Til toppen