Få varsel på telefon

Innhold

Varsel på SMS eller talemelding

Skien kommune bruker telefonvarsling til innbyggerne. Via varslemeg.no sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller når vi anbefaler at du koker vannet. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Avhengig av hvilken hendelse det er snakk om, og alvorlighetsgraden, blir det sendt varsel som SMS, en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon, og/eller e-post. Det er den enkelte innbygger som avgjør hvordan man ønsker varsler.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd og liknende vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Når du tar telefonen, får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil tre ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet ved varsling, er en sammenstilling av informasjon fra folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i varslemeg.no sin portal for administrering av kontaktdata (driftes av Fram Web): https://varslemeg.no

Les om Fram Webs behandling av personopplysninger.

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling, inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på varslemeg.no.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på varslemeg.no.

Sårbare abonnenter

Kommunen tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og den blir prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i varslemeg.no sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • alders- og sykehjem
  • frisører
  • hoteller
  • leger og medisinsk
  • næringsmiddelindustri
  • renserier og vaskerier
  • restauranter og spisesteder
  • skole og barnehage
  • sykehus
  • tannleger og tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent på varslemeg.no.

Til toppen