Grave på privat grunn

Innhold

Skal du grave på din egen eiendom, er det flere ting du må undersøke og gjøre før du starter arbeidet. Er det gravearbeid for å bygge tilbygg, garasje, terrassebod eller skal du fjerne masser for å legge belegningsstein, må du søke om å få grave på privat grunn.

Det må kartlegges om det er fredete kulturminner på din eiendom. Under bakken kan det ligge telefon- og el-kabler, vann- og avløpsledninger og i noen tilfeller nedgrave oljetanker.

Skal du bygge og lurer på om du må sende en byggesøknad? 

Nærmere informasjon om hvem som må sende byggesøknad finner du her. 

Søknadsprosess

  1. Kontakt Geomatikk på telefon 09146, for å få kart som viser eventuelle kabler på eiendommen.
    Når du har mottatt kartet fra Geomatikk, undersøker du om det er i konflikt med der du skal grave. Er det konflikt, må du kontakte Geomatikk for å påvise hvor kablene ligger i bakken.
  2. Søknadsskjema for å grave på privat grunn sender du til Skien kommune. Kommunalteknikk kartlegger om det er konflikt med kommunale- eller private ledninger på eiendommen og om det er fredede kulturminner eller nedgravd oljetank på eiendommen.
  3. Ved godkjent arbeid mottar du et ferdig utfylt skjema.
Søknad om graving på privat grunn

Kontakt

  • Kommunalteknikk Kongensgate 31
    • Telefon: +47 35 58 10 00
Til toppen