Eldrerådets pris

Innhold

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Skien kommune? Nå kan du foreslå kandidater til Eldrerådets pris 2024.

Vinneren må gi prisbeløpet videre til et fritt valgt formål for eldre i kommunen. 
 
Eldrerådets pris er en hederspris til lag og foreninger som har utmerket seg særskilt gjennom sin innsats for eldre i Skien. Eldrerådets pris på 20 000 kroner, vil bli delt ut 1. oktober 2024 på Ibsenhuset i forbindelse med FNs internasjonale eldredag. 
 
Forutsetningen for prisen, er at prisbeløpet gis videre til formål for eldre. Dette formålet vil bli offentliggjort i forbindelse med overrekkelse av prisen. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner. 
 
Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes innen 1. september 2024 til post@skien.kommune.no eller Skien kommune v/ postmottak, Postboks 158, 3701 Skien. Forslaget må merkes «Eldrerådets pris 2024».

Ved spørsmål kontakt leder av Eldrerådet i Skien, Ingjerd Martinsen, på telefon 905 93 109.

Til toppen