Husk å søke om lokalutvalgsmidler

Innhold

Skien kommune deler årlig ut lokalutvalgsmidler. Frist for å søke er 1. mars 2024.

Alle som driver aktiviteter i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke. Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av innbyggertallet i området har hvert utvalg fra 20.000 til 40.000 kr til utdeling. Bystyrets intensjon er at frivillige lag og foreninger for barn og unge prioriteres, men at lokalutvalgsmidlene også kan gå til frivillige organisasjoner med andre formål. Det gis ikke tilskudd til drift.


Les mer om lokalutvalgsmidler her og søk

Til toppen