Planer, planprogram, forskrifter og søknader som er på høring og offentlig ettersyn

Innhold

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Arealplaner

Plannavn Høringsfrist
Detaljregulering for gbnr. 300/5342 - Tømmerkaia 10.08.2024
Detaljregulering for gbnr. 300/3517 - Ibsenbiblioteket 20.08.2024

Andre planer

Plannavn Høringsfrist
Ingen planer for øyeblikket.  

Andre saker som er på høring og offentlig ettersyn

Forskrifter Høringsfrist
Ingen saker for øyeblikket.  


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Ingen saker for øyeblikket.  
Til toppen