Utbyggingsavtaler

Innhold

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak Innspillfrist
Utbyggingsavtale Nenseth gård - offentlig ettersyn 01.07.2024
Fylkesbakken - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  
Bedriftsvegen 10 - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  
Til toppen