For politikere

Innhold

Valgsedler
Foto: Tore Fjeld

Informasjon til politikere 

På denne siden finnes nødvendig informasjon til politiske partier i forbindelse med valget 2023.

Viktige tidsfrister for politiske partier ved valget 2023

31. mars 2023, kl. 12.00 - Frist for å levere listeforslag    
20. april  2023, kl. 12.00 - Frist for å trekke listeforslag

Frist for nye partier

Nyopprettede partier har mulighet til å stille til valget. Det nye politiske partiet må i så fall ha blitt etablert og registrert innen fristen 2. januar 2023.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må du være oppført på en liste som stiller til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men du må ha bodd i Norge i minst tre år. Du må også være registrert bosatt i Skien kommune eller i fylket du stiller til valg i på valgdagen.  

Personer som har sentrale administrative funksjoner/stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Krav og frister til listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Les alt om listeforslagene på valg.no

Opprette elektroniske listeforslag

Det er nå mulig å sende inn elektroniske listeforslag. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Man kan fremdeles levere listeforslag på papir, men vi oppfordrer dere til å levere listeforslag via den elektroniske løsningen.

Les mer om hvordan dere bruker den elektroniske listeforslagsportalen.

Har dere spørsmål til utfylling av elektronisk listeforslag, ta direkte kontakt med Valgdirektoratet på e-post eller telefon 33 41 29 40.

Opprette manuelle listeforslag

Dere kan levere manuelle listeforslag dersom det er ønskelig.

Ved bruk av manuelle listeforslag skal dere benytte vedlagte mal som er utarbeidet av Valgdirektoratet.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret i Skien ledes av ordfører Hedda Foss Five.

Godt valg!

Til toppen