Fremskutt eller utsatt skolestart på 1. trinn

Innhold

Barn utvikler seg i ulikt tempo. Foresatte kan i noen tilfeller lure på om det vil være hensiktsmessig å la barnet begynne på skolen ett år før ordinær skolestart eller ett år etter ordinær skolestart.

Opplæringslovens lovtekst om utsatt eller fremskutt skolestart finner du i § 2.1. Her følger en orientering om hvordan man går frem, og hva en utredning av fremskutt eller utsatt skolestart innebærer:

Foresatte som vurderer fremskutt eller utsatt skolestart for sitt barn, må drøfte dette med barnehagen og sende søknad til Oppvekst Administrasjon. Barnehagen tar deretter ansvar for henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foresatte kan også selv kontakte PPT. PPT vil etter søknad og henvisning foreta en sakkyndig utredning av barnets modenhet.

Den sakkyndige utredningen gjøres på grunnlag av:

  • pedagogisk rapport fra barnehagen
  • samtale med foresatte
  • samtale med barnehagens personale
  • samtale med barnet
  • observasjon i barnehagen
  • kartlegginger

Søknad om fremskutt skolestart må være hos Oppvekst Administrasjon innen 1. januar det året barnet eventuelt skal begynne på skolen.

Søknad om utsatt skolestart må være hos Oppvekst Administrasjon innen 1. januar i kalenderåret barnet fyller seks år.

Søknaden sendes:
Skien kommune - Oppvekst Administrasjon
Postboks 158, Sentrum
3701 Skien

Til toppen