Skal eleven starte på 1. trinn til høsten?

Innhold

Skolestart er en viktig milepæl for barn og foreldre. En god start er viktig. Så fort som mulig i skoleåret før eleven begynner, og senest 1. november, må eleven være digitalt innmeldt til nærskolen.

Du vil normalt få informasjon om innmelding tilsendt. Ta kontakt med nærskolen dersom du ikke har fått informasjonsbrev innen 15. oktober.

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som er knyttet til folkeregistrert bostedsadresse. Dette bestemmes av skolekretsstrukturen i kommunen. Dersom du er usikker på hvilken skolekrets bostedsadressen hører til, finner du dette i Skolekart Skien eller ved henvendelse til Servicesenteret i kommunen på tlf.: 35 58 10 00.

Dersom barnet har fått plass på en ikke-kommunal grunnskole, er det viktig at nærskolen får beskjed. Dette gjøres ved å sende en e-post til skolen der det opplyses hvor eleven skal starte.

Kontaktinformasjon til grunnskolene i Skien

Dersom du har problemer med å bruke det digitale innmeldingsskjemaet, kan du ta direkte kontakt med nærskolen.

Innmeldingskjema for skolestart 1.trinn
Til toppen