Fettutskiller

Innhold

Utslipp av fett fra virksomheter skaper driftsproblemer i avløpsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Fett i ledningsnettet kan føre til tilstopping, tilbakeslag av avløpsvann til kjellere og lukt- og rotteproblemer.

Fettutskillere hos virksomheter med fettholdig avløpsvann, bidrar til å redusere eller fjerner fettproblemene.

Skien kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann. Forskrift og veiledning til forskriften ble vedtatt av bystyret 01.06.2017.

Bestemmelsene i forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg. Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er et søknadspliktig tiltak, og det skal derfor godkjennes av kommunen.

Virksomheter som omfattes av forskriften er ansvarlige for å installere, drifte og vedlikeholde fettutskilleren.
De er også ansvarlig for en årlig rapport til kommunen, hvor de skal dokumentere at fettutskilleren drives etter forskriften.

Søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann Driftsjournal for fettavskilleranlegg Årsrapport for fettavskilleranlegg
Til toppen