Abonnementsvilkår

Innhold

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (VA) er et sentralt regelverk som stiller krav til private VA - anlegg som skal knyttes til det kommunale VA-nettet. De er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS), og vedtatt av bystyret i Skien 14.09.2017.

Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp består av to deler:

  • Del 1 - Administrative bestemmelser - som gjelder juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • Del 2 - Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse kan kjøpes fra Kommuneforlaget,  telefon 24 13 28 50.

Hele reglementet er også tilgjengelig for gjennomsyn i kommunens servicesenter i Henrik Ibsens gate 2.
Hensikten med standard abonnementsvilkår for vann og avløp er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Vilkårene skal også sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp har vært gjennom en sentral høring på nasjonalt hold, og har status som bransjenorm.

Til toppen