Langbrygga nord

Innhold

Anleggsperiode:  nærmere informasjon kommer

Hva skal gjøres?

Langbrygga skal opparbeides slik at biltrafikken reduseres til et minimum sammenlignet med dagens nivå. Området skal oppleves trygt og fremkommelig for alle myke trafikanter, og vi skal fjerne barrieren veien representerer mellom lekeplassen og publikumsrettet næring. Lekeplassen skal utvides, og det skal bli flere attraktive sittemuligheter. Målet er at flere skal oppholde seg og bruke Bryggeparken.

Kontakt

  • Ingar Semb Berre, prosjektleder
Til toppen