Meensvegen/Enggravdalen

Innhold

Anleggsperiode: oktober 2023 – høst/vinter 2024.

Kart som viser de ulike fasene i VA prosjektet i Meensvegen/Engravdalen.
Kartet viser de ulike fasene i prosjektet.

Hva skal gjøres?

En bedre flomvei i krysset Gregorius Dagssons gate - Meensvegen skal etableres og 
Skien kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i området Meensvegen/Enggravdalen. Dagens fellesledning skal erstattes med to ledninger som separerer over- og spillvann.

Samtidig som hovedledningene skiftes ut, skal privateide stikkledninger fra kommunens hovedledninger fornyes og legges utenfor veibanen. En ny stoppekran blir montert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og ny stikkledning. Det blir også en egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger ut av veibanen.

Fremdrift

Anleggsarbeidet utføres i flere faser. Fase 1, 2, 4 og 6 nærmer seg ferdig, mens fase 3 og 5 fortsetter etter sommerferien. Fase 7 skjer parallelt med øvrige faser, der fremdriften tillater det.  

Berørte parter blir informert om fremdrift etter behov. 
Arbeid med vann- og avløpsanlegget er forventet å være ferdig i løpet av høsten 2024, og etterfølges av nødvendig vei- og asfaltarbeid. 

Fra 1. februar 2024 fører gravearbeidet til en nødvendig omkjøring for kollektivtrafikken.  
Bussholdeplassene Furuheim og Haugsåsen er stengt mens arbeidet pågår. Det er midlertidig bussholdeplass ved fotballbanen på Menstad ungdomsskole.

Krysset Meensvegen/Gregorius Dagssons gate åpnes for trafikk i uke 28, 29 og 30, men vil stenges igjen etter sommerferien. Myke trafikanter kan passere. 

Brukere av Menstadhallen kan benytte hallens parkeringsplass i hele prosjektperioden. Under arbeidet blir innkjøring til parkeringsplassen endret, følg med på skiltingen.

Tveito Maskin AS er ansvarlig for utførelsen av anleggsarbeidet.

Kontaktpersoner

Bård Thorstensen, byggeleder i Skien kommune, 
epost: bard.thorstensen@skien.kommune.no, telefon: 45 76 82 34.

Jarle Stordal, prosjektleder Tveito Maskin AS, 
epost: jarle@tveito-maskin.no, telefon: 95 93 12 30.

Karl Tore Teigen, anleggsleder Tveito Maskin AS, 
epost: karl.tore@tveito-maskin.no, telefon: 41 27 13 94.

Lene Bakken, prosjektleder i Skien kommune, 
epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74.

Til toppen