Mikkel Blikks gate, Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate

Innhold

Kart som viser anleggsområdet til VA prosjektet

Anleggsperiode: februar - november 2023

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal utbedre vann- og avløpssystemet i de tre gatene med nye vann- og avløpsrør. Arbeidet starter i krysset Kapitelgata og Anders Vasbunds veg i uke 8, og fortsetter over friområdet mellom Mikkel Blikks gate 7 og Harmonien barnehage. Anleggstraséen er uthevet med rødt i kartet. Deretter fortsetter prosjektet langs friområdet i Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate markert med grønt i kartet.

Kontakt

  • Per Egil Neset, prosjektleder
  • Lasse Larsen, formann anleggslag
    • Telefon: 41 42 66 88
Til toppen