Tangaråsen - Farbukta

Innhold

Anleggsperiode: februar 2022 – august 2023

Kart som viser anleggsområdet Tangaråsen - Farbukta og når det jobbes i ulike områder.
Kartet viser anleggsområdet og hvor det arbeides til ulike tidspunkt.

Hva skal gjøres?

Kommunalteknikk i Skien kommune skal grave nytt vann- og avløpsanlegg fra Tangaråsen til Farbukta. Dette vil berøre Steinsrudsvingen, Ulefossvegen og Elsetvegen. Arbeidet gjennomføres for å styrke leveringssikkerheten av vann til innbyggerne i Skien og oppgradere det kommunale avløpssystemet i området. I perioden med graving i Ulefossvegen vil gata være stengt for trafikk. Myke trafikanter vil kunne passere, men må forvente forsinkelser og perioder med full stengning. Eiendommer med adkomstvei fra Ulefossvegen vil ha adkomst til sin eiendom, med unntak av i perioden hvor grøften graves forbi eiendommens innkjøring. Det vises da til henstilling av biler på øvrig kommunal eiendom.

I perioden med graving i Ulefossvegen, vil pendelbuss P5 henvises til omkjøring over Varpedelet/Geiteryggvegen. I perioden med graving i Elsetvegen vil det benyttes lysregulering for passerende trafikk.

Kontakt

  • Daniel Dahle, prosjektleder
Til toppen