Gatelys

Innhold

Skien kommune har det overordnede ansvaret for gatelys på kommunale veier. Kommunen har avtale med Laugstol AS om reparasjon og vedlikehold gatelysene.

Du kan melde om feil på gatelys i løsningen varsle om feil 

Søknad om gatelys sendes på e-post til post@skien.kommune.no

Til toppen