Trafikksikkerhet

Innhold

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss, gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Lov og retningslinjer

I henhold til vegloven §31 og § 43 er det den enkelte hus- og hageeiers ansvar å beskjære egen vegetasjon og sørge for god sikt. Skien kommune - enhet for veg og park, vil i enkelte tilfeller klippe private hekker og vegetasjon der dette er nødvendig for å ivareta sikt og trafikksikkerhet.

Skien kommune har utarbeidet retningslinjer for beskjæring av vegetasjon slik at hageeiere skal få kunnskap om hva som forventes.

Retningslinjer for beskjæring ved veikryss Retningslinjer for beskjæring ved avkjørsel
Til toppen