Skien næringsfond AS er heleid av Skien kommune og skal bidra til å utvikle næringslivet i Skien. Målet siden etableringen i 1982, har vært flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og et større næringsmangfold. Foto: Per-Åge Eriksen.

Til toppen