Hva er Skien næringsfond?

Innhold

En økonomisk støtteordning for å stimulere til verdiskaping og flere arbeidsplasser i Skien kommune.

Skien næringsfond AS er heleid av Skien kommune og ble etablert i 1982.

Vedtekter Skien næringsfond

Næringsfondets målgruppe er kommersielle bedrifter i Skien kommune. Fondet skal være en finansiell risikoavlaster i tidlige faser ved å tilby tilskudd, usikrede lån, garantier (simpel kausjon) og egenkapital. 

Hovedkriterier for økonomisk bistand fra Skien næringsfond AS:

  • Kun nyskapende, kommersielle foretak.
  • Karv om at foretaket har adresse i Skien (foretaksregisteret). Omsøkte aktiviteter må i all hovedsak finne sted i Skien.
  • Sannsynliggjøre minst 2 årsverk skapt i løpet av en treårsperiode. Det gir derfor ikke risikoavlastning til «hobbyer», eller idéer som ikke synes å ha et kommersielt potensial.
  • Krav om at omsøkte aktiviteter ikke bidrar til uheldig konkurransevridning.
  • Nyskapingsprosjekter i eksisterende bedrifter antas å ha større potensial for å skape arbeidsplasser enn helt nystartede bedrifter, og skal derfor prioriteres.
  • Det gis ikke støtte til kulturtiltak (kunst, kulturaktiviteter, arrangementer, idrett og lignende).

Fondet kan gi deg støtte i form av mindre tilskudd inntil 50 000 kroner og utviklingslån i størrelsesorden 100 000 til 300 000 kroner. Utviklingslånene gis uten pantsikring med løpetid inntil 4 år. Renter løper fra inngåelse av låneavtale.

Tilførte midler skal normalt brukes på eksternt betalbare utgifter. 

Se maler for utviklingslån og mulighetsmidler.

Følgende  krav må være oppfylt før Skien næringsfond AS kan gå inn med tilskudd eller utviklingslån:

  1. Idéen må ha et potensial til å skape minimum to årsverk i Skien.
  2. Idéen din må være unik i den forstand at du ikke konkurrerer med andre bedrifter i Skien kommune.

Skien næringsfond AS er spesielt opptatt av å støtte nystartede og etablerte bedrifter som har skalerbare forretningsmodeller, det vil si varer og/eller tjenester som er egnet for produksjon og distribusjon i stor skala.

Administrasjonen i fondet arbeider tett sammen med regionale fagmiljøer innen nyskaping som for eksempel ProventiaTelemark utviklingsfond og Innovasjon Norge.

Start i Grenland (som driftes av Proventia AS) hjelper gründere med å få til en god start på sin gründeridé. Start i Grenland gir deg enkel individuell rådgivning om hvordan du kan gå fra idé til bedrift.

Kontaktpersoner

Skien næringsfond AS forvaltes for tiden av Proventia AS på vegne av næringsetaten i Skien kommune. Kontakt oss gjerne for å sjekke om din idé treffer våre kriterier.

  • Jørn Roar Bamle, konstituert daglig leder i Skien næringsfond AS, telefon 909 41 221, e-post: jrb@proventia.no.  
  • Ståle Tveit, saksbehandler (deltid), telefon 957 30 277, e-post staale@proventia.no

Hvem kan få støtte?

Målgruppen er kommersielle virksomheter

Når Skien næringsfond AS vurderer å gi støtte, er hensynet til konkurransevridning svært viktig. Skal du for eksempel starte en frisørsalong, vil ikke Skien næringsfond AS kunne hjelpe deg fordi slik offentlig pengestøtte kan oppleves urimelig fra allerede etablerte frisørsalonger

Vær også klar over at risikoavlastning fra Skien næringsfond AS skjer etter «regelverket for bagatellmessig støtte». Dette er en del av EØS-avtalen. 

 Skien næringsfond AS gir ikke finansiering til kultur-, arrangement- og idrettsprosjekter. 

Til toppen