Rask psykisk helsehjelp

Innhold

Hvis du strever med vonde tanker og indre uro som begrenser deg i hverdagen, kan Rask psykisk helsehjelp (RPH) være noe for deg.

Kort fortalt

 • For deg over 16 år med plager knytta til angst, uro og nedstemthet og som ønsker å jobbe med deg selv.
 • Tilbudet består av kortvarig terapi og veiledet selvhjelp.
 • Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.
 • Tilbudet består ikke av utredninger eller uttalelser som gir rett til økonomiske ytelser fra NAV.
 • Ved behov for akutt hjelp, ring fastlegen din eller legevakt på 116 117.

Om tilbudet

Det er vanlig å oppleve psykiske plager i løpet av livet, og det er viktig å håndtere dem så tidlig som mulig med riktig kunnskap og oppfølging. Det kan bidra til at plagene blir mindre og at du kan leve et godt liv til tross for utfordringene du støter på.

RPH tilbyr terapi til personer med angstutfordringer og milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker og nyoppståtte livskriser. Tilbudet er hovedsakelig for personer som ikke har mottatt liknende behandling tidligere.

Tilbudet er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, og forutsetter forpliktelse og stabilt oppmøte. Etter en kartleggingssamtale med deg på telefonen, avgjør vi hvilken behandling du får tilbud om. Eksempler på behandlinger:

 • Gruppebehandling og workshops
 • Veiledet selvhjelp
 • Individuell samtaleterapi på inntil 10 samtaler

Hvis du har behov for mer langvarig oppfølging, kan du søke om det. Les mer om det ved å trykke på knappene under.

Psykisk helseteam Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Slik får du tilbudet

Du tar kontakt med oss i vår telefontid

mandager og onsdager mellom kl. 12.00-14.00.

Du får snakke med en av våre behandlere og sammen finner vi ut hva vi gjør videre for å redusere de plagene du har.

Kontakt

 • Rask psykisk helsehjelp
  • Telefon: 47 67 72 90
Til toppen