Bakkestranda

Innhold

Med sin sentrumsnære beliggenhet er Bakkestranda et viktig friområde tilgjengelig for alle. Skien kommune ønsker at Bakkestranda skal være til glede for befolkningen hele året. Som en leke- og aktivitetsplass, badeplass og som et møtested med oppholds- og rekreasjonsmuligheter.

I 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie for se på hvordan Bakkestranda kan utvikles til et enda bedre friområde. Da den politiske saken kom opp samme år, ble det laget en prioriteringsliste over hvilke tiltak kommunen ønsket å gjennomføre. Siden den gang har vi planlagt utviklingen av området og første fase med tiltak er på plass.

I desember 2020 fikk kommunen midler fra Kulturdepartementet gjennom ordningen "nyskapende aktivitetsarena". Tilskuddet var på til sammen 3,1 millioner kroner. Med tilsvarende egenandel har vi et godt utgangspunkt for å kunne realisere flere tiltak for å gjøre Bakkestranda til et bedre aktivitetsområde.

Kano og kajakkslipp

I 2021 åpnet kano- og kajakkslippen med universell utformet adkomst på Bakkestranda. Der kan alle som ønsker sette ut eller ta opp kano eller kajakk. Fra Bakkestranda er det kort vei til for eksempel idylliske Falkumelva.

I begynnelsen av 2023 kom en laste- og losselomme langs Strandgata på plass. Der kan du stoppe for å laste eller losse utstyr, som du bærer de siste meterne ned til brygga. Laste- og losselomma er en korttidsparkering. Dette betyr at bilen må parkeres et annet sted mens du er ute på tur, for eksempel på parkeringen i Oscars gate. 

Badebinge

En universelt utformet badebinge er på plass på Bakkestranda. Den sikrer for eksempel en rullestolbruker adgang til vannet. Badebingen er et viktig supplement til badestranda på Bakkestranda og den er et viktig tiltak for å sikre befolkningen i Skien en universelt utformet badeplass.

Anlegget består av en gruset adkomst frem til en rampe. Fra rampen ledes du ned i vannet og inn i selve bingen. Rampen har rekkverk på begge sider. Vannstanden i bingen er konstant på 90cm. Fra bingen er det en port ut i Hjellevannet.

Lek og aktivitet

I tillegg til stranda er det en lekeplass og en løpebenk på området. Dette er åpne arealer anlagt slik at de kan brukes av alle. Et volleyballnett er tilgjengelig for alle i sommermånedene.

Når Skien kommune bygger nye aktiviteter er det viktig å legge til rette slik at elementene kan brukes av flest mulig, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har som mål å utvikle leke- og aktivitetstilbudet ytterligere i årene framover.

HC - parkering

I juni 2023 ble det opparbeidet tre HC-parkeringsplasser ved det eksisterende toalettet på Bakkestranda. Dette er et viktig tiltak for å sikre at de som trenger det, enkelt kan ta i bruk tilbudene på Bakkestranda og spesielt viktig for å sikre adkomst til badebingen. 

Nytt toalett

Skien kommune planlegger å få på plass nytt toalett på Bakkestranda. Sammen med HC-parkeringen er dette et viktig tiltak for at flere skal kunne bruke badebingen. Vårt ønske er at det nye toalettet skal kunne brukes som skifterom. Mer informasjon om toalettet kommer når vi har kommet lengre med planleggingen.

Bysykkelparkering

I juni 2023 ble det etablert en parkeringssone for bysykler på Bakkestranda. Du finner den ved siden av HC-parkeringen.

Les mer om bysyklene 

Parkering

Bakkestranda er et populært besøksmål, men det er ikke plass til at alle kjører dit. Har du mulighet anbefaler vi andre transportmidler, for eksempel sykkel. Dersom du er avhengig av bil, bruk parkeringen i Oscars gate. Det er viktig at du parkerer der og ikke langs friområdet. Parkering på friområdet er ikke tillatt og det kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Strandgata langs Bakkestrandafriområde er først og fremst turvei, med tillatt kjøring til eiendommene.

Kontakt

Til toppen