Kommunedelplaner - areal

Innhold

Kommunedelplaner kan dekke et konkret areal - en geografisk avgrenset del av kommunen, eller et avgrenset tema.

I Skien har vi to kommunedelplaner for areal:

  • Kommunedelplan for Skien sentrum.
  • Kommunedelplan for Borgestad/Menstad.

Disse suppleres med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene. Kommuneplanens bestemmelser om Uterom for bolig (pkt. 26) gjelder foran kommunedelplanene.

Ny kommunedelplan for sentrum

Kommunedelplan for Borgestad/Menstad 2011

Kommunedelplan for trafikk - Tollnes

Til toppen