Kunngjøring av godkjente planer

Innhold

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn Klagefrist
Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035 – ny sluttbehandling og vedtak for områder og bestemmelser unntatt rettsvirkning  
Detaljregulering for gbnr. 56/2 m.fl. - Nordre Limi  30.06.2024


Andre planer

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  
Til toppen