Graving på privat grunn

Innhold

Skal du grave på din egen eiendom, er det flere ting du må undersøke og gjøre før du starter gravearbeidet. Er det gravearbeid for å bygge tilbygg, garasje, terrasseoppsett av bod eller fjerne masse for belegningsstein, må du søke om graving på privat grunn.

Det må kartlegges om det er fredete kulturminner på din eiendom. Under bakken kan det ligge telefon- og el-kabler, vann- og avløpsledninger og i noen tilfeller nedgrave oljetanker.

Skal du bygge og lurer på om du må sende en byggesøknad? Nærmere informasjon om det finner du her. 

Søknadsprosessen

  1. Kontakt Geomatikk på telefon 09146, for å få kart som viser eventuelle kabler på eiendommen.
    Når du har mottatt kartet fra dem, undersøker du om det er i konflikt med der du skal grave. Er det konflikt, må du kontakte Geomatikk igjen for å få påvist kablene i bakken.
  2. Søknadsskjema for graving på privat grunn sender du til Skien kommune, Postboks 158. 3701 Skien eller post@skien.kommune.no . Vann- og avløpsenheten vil undersøke om det planlagte gravearbeidet er i konflikt med kommunale- eller private ledninger på eiendommen, og om det er fredete kulturminner eller nedgravd oljetank på eiendommen.
  3. Ved godkjent arbeid mottar du et ferdig utfylt skjema.
Søknad om å grave på privat grunn

Kontakt

  • Kommunalteknikk - vann og avløp Kongensgate 31
    • Telefon: 35 58 10 00
Til toppen