Grenlandsrådet

Innhold

Mandat

Grenlandsrådet er styret i Grenlandssamarbeidet. Grenlandsrådet skal påse at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, strategisk plan, budsjett og andre vedtak og retningslinjer vedtatt av kommunestyrene.

Grenlandsrådet skal være et rådgivende organ for administrasjonen. Alle saker som angår Grenlandssamarbeidet skal gjennomgås dersom dette ansees nødvendig av rådmennene selv eller av noen av Grenlandssamarbeidets organer. Grenlandsrådet skal gjennomgå og forberede behandling av handlingsplan, budsjett og regnskap for Grenlandssamarbeidet til by- og kommunestyrene. I tillegg skal Grenlandsrådet arbeide aktivt med markedsføring av regionens interesser, blant annet ved å gi felles uttalelser i viktige saker for regionen, lobbyvirksomhet med videre. Det avholdes minimum 4 møter per år og det er ønskelig at hvert møte skal avgi en felles politisk uttalelse.

Medlemmer

Leder: Janicke Andreassen, ordfører i Porsgrunn (Ap)
Nestleder: Jon Pieter Flølo, ordfører i Bamble (Frp)

Kommune Medlemmer Varamedlemmer
Bamble Ordfører Jon Pieter Flølo (Frp)
Varaordfører Lars Inge Rønholt (H)
Opposisjonsleder Torstein Dahl (Sp)

Petter Jørgensen (Frp)
Atle Johnsen Gyllensten (Krf)
Karsten T. Fian (Sp)

Drangedal Ordfører Stina Anlaug Sætre (Sp)
Varaordfører Dag Arild Brødsjømoen (Frp)
Opposisjonsleder Per Esborg (Ap)
Anna Henriette Straume (Sp)
Arnt Olav Brødsjø (Fellesli. H/V)
Magnus Straume (Ap)
Kragerø Ordfører Charlotte Therkelsen (R)
Varaordfører Jonas Nilsen (U)           
Opposisjonsleder Henriette Fluer Vikre (Frp)
Øyvind Olsen (Sv)
Johan Tønnes Løchstøer (V)
Thorbjørn Amundsen Sørheim
Porsgrunn Ordfører Janicke Andreassen (Ap)
Varaordfører Stine M. Knutsdatter Stamland (Frp)
Opposisjonsleder Anne C. Syversen (H)
Trond Ingebretsen (Ap)
Merete Sjølie Pedersen (Ap)
Robert Wefler (Frp)
Nelly Olsen (Frp)
Bjørn Tore Hjartsø (H)
Kjersti Bjurstrøm (V)
Siljan Ordfører Elisabeth Hammer (Krf)
Varaordfører Kjell A Sølverød (Sp)
Opposisjonsleder Dag Jøran Myrvang (Ap)
Knut Harald Andresen
Stine Mjeltevik Bjørnstad
Beate Skifjeld Gaarup
Skien Ordfører Marius Roheim Aarvold (H)
Varaordfører Jørn Inge Næss (Frp)
Opposisjonsleder Odin Adelsten A. Bohmann (Ap)
Helene Røsholt (H)
Karianne Hansen (Frp)
Helga Lilleland (Sv)

 

Innkallinger og referat

Innkalling til Grenlandsrådet 2024

Handlingsplan og budsjett

Årsmelding

Debatt og presentasjoner

Til toppen